نمونه کار نرده آلومینیومی

نمونه کار نرده آلومینیومی چهارگوش

پروژه سیستم چهارگوش رنگ مشکی برای راه پله ویلای دوبلکس – محل اجرا پروژه: مازندران، متل قو

نرده آلومینیومی پایه مربع
سیستم چهار گوش
نرده آلومینیومی چهارگوش
نرده آلومینیومی راه پله دوبلکس
نرده آلومینیومی پروژه متل قو

نمونه کار نرده آلومینیومی طلایی

پروژه نرده آلومینیومی طلایی ترکیب با نرده پلکسی برای تالار – محل اجرا پروژه: تالار در کشور افعانستان

نمونه کار نرده آلومینیومی طلایی
نمونه کار نرده آلومینیومی ترکیبی
نمونه کار نرده آلومینیومی ترکیبی
نرده آلومینیومی با پلکسی
نرده آلومینیومی طلایی
نرده طلایی
پروژه تالار افغانستان
نرده آلومینیومی تالار
نرده

نمونه کار نرده آلومینیومی سیلور

پروژه نرده آلومینیومی سیلور ترکیبی با طلایی برای ره پله دوبلکس – محل اجرا پروژه: سعادت آباد تهران

نمونه کار نرده آلومینیومی تراس

پروژه نرده آلومینیومی تراس فروشگاه – محل اجرا پروژه: مجتمع رفاهی نبی اکرم، جاده فرودگاه، نرسیده به پل مایان

نرده آلومینیومی تراس
نرده آلومینیومی تراس فروشگاه
نرده تراس
نرده پله

نمونه کار نرده و ووید آلومینیومی

پروژه نرده آلومینیومی راه پله و ووید منزل مسکونی – محل اجرای پروژه : منزل آقای هاشمی واقع در رضانژاد
نمونه کار ووید آلومینیومی

نمونه کار نرده آلومینیومی راه پله

پروژه نرده راه پله آپارتمان ۶ طبقه 
محل اجرای پروژه : منزل آقای دکتر مشکینی واقع در مارالان-کوی دانشگاه
پروژه نرده راه پله آپارتمان ۵ طبقه 
محل اجرای پروژه : منزل آقای ولی نژاد واقع در منجم

نمونه کار نرده آلومینیومی راه پله دوبلکس

پروژه نرده راه پله دوبلکس
محل اجرای پروژه : مجتمع بعثت فرهنگیان – منزل آقای مقدسیان
پروژه نرده راه پله دوبلکس ترکیب سیلور و طلایی 
محل اجرای پروژه :منزل آقای فتحی واقع در پشت بیمارستان شهریار تبریز

نمونه کار نرده آلومینیومی تراس

پروژه نرده راه پله و تراس – محل اجرای پروژه :  نمایشگاه اتومبیل- میدان تختی تبریز